Nabídka

Zpracování projektové dokumentace TZB

Ve stupni:  studie, stavebního řízení, realizačního projektu.

Komplexní řešení technického zařízení budov v oblastech:

 • Vytápění
 • Vzduchotechnika
 • Klimatizace
 • Vodoinstalace
 • Kanalizace
 • Malé domovní čistírny odpadních vod
 • Septiky

Rozsah zakázek

 • Rodinné domy
 • Bytové domy
 • Budovy občanské vybavenosti
 • Budovy pro komerční využití

Průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona č.406/2000 Sb.

 • Výpočet energetické náročnosti proveden v softwaru PROTECH

Výpočet tepelných ztrát budovy – Tepelný výkon dle ČSN EN 12831

 • Výpočet v softwaru PROTECH

Zpracování návrhů projektů

 • Návrh proveden v programu ALLPLAN NEMETSCHEK

Výstupní dokumentace

 • Výstupní dokumentace v elektronických formátech pdf, dwg a dxf

Inženýrská činnost

 • Zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy
 • Zajištění vyjádření dotčených  správců inženýrských  sítí

Poradenská činnost

 • Předprojektové poradenství