Profese

Ing. Irena Chmelařová

 • Autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb
  specializace technická zařízení
 • Členka České komory autorizovaných inženýrů a techniků
  ČKAIT,  registrační č. 0601358
 • Člen Společnosti pro techniku prostředí –STP

Vzdělání

 • VUT  Brno, fakulta stavební
  obor Pozemní stavby, specializace Technická zařízení budov – TZB

   

 • SPŠ stavební Hradec Králové
  obor Technická zařízení budov – TZB

Projekční praxe v oboru

 • Samostatně pracující projektant 2008 – současnost
 • AG ATELIER,  Kostelec nad Orlicí 1997 – 2007
 • KLITO, Ing. Jiří Chmelař 1995 – 1997
  Nové Město nad Metují
 • Okresní stavební podnik v Dobrušce 1988 – 1989
  Oddělení projekce staveb, obor TZB

Získané certifikáty

 • Oprávnění MPO Praha vypracovávat průkazy energetické náročnosti budovy
 • Osvědčení ATREA s.r.o. o absolvování odborného školení : Moderní systémy větrání kuchyňských provozů
 • Osvědčení STP o absolvování odborného kurzu : Klimatizace a větrání
 • Osvědčení ČEZ a.s. o absolvování odborného kurzu: Sálavé a teplovzdušné vytápění