Reference

Prezentace z realizovaných zakázek v oboru TZB – projekty

VZT – Vzduchotechnika | ZT – Zdravotní technika | UT – Ústřední vytápění | ZTV – základní technická vybavenost | ČOV – Čistírna odpadních vod | TZB – Technická zařízení budov

Rok 2012

 • ZŠ Lázně Bohdaneč Přístavba tělocvičny vč. soc. zař. /ZT, VZT/
 • Základní umělecká škola Dobruška Rekonstrukce rozvodů ÚT /ÚT/
 • SUNFOOD s.r.o. Dobruška Stavební úpravy /ÚT, ZT/
 • KOVAP v.d. Nový Hrádek Rekonstrukce ÚT /ÚT/
 • Nemocnice Opočno Vod. přípojky pro osamostat. objektů /ZT/
 • KREDO Solnice Savební úpravy /ZT/
 • Ambul.ordinace v č.p.533 Kostelec n.O. Stavební úpravy /VZT/
 • Zdravotní středisko-Šatlava Kostelec n.O. Stavební úpravy /ZT, ÚT, VZT/

Dále řada rodinných domů, penzionů, drobné úpravy provozoven, apod.

Rok 2011

 • Dětský domov Sedloňov Rekonstrukce /ÚT/
 • DVÚ Kostelec nad Orlicí Úpr. prádelny, inv. DDŠ Kostelec n/O. /TZB/
 • Přístavba garáží u č.p. 870 v Dobrušce Dobruška /VZT, ZT/
 • FEDERAL MOGUL v Kostelci nad Orlicí Úprava vstupních prostor firmy /ÚT, ZT, VZT/
 • Podorlické kartonážní s.r.o. v Dobrušce Změna užívání provozu /VZT/
 • Mateřská škola Bačetín Stavební úpravy /ZT, ÚT, VZT, ČOV/
 • Hostinec u Hubálků, Kostelecká Lhota Staveb. úpravy, nástavba /ÚT, ZT, VZT, ČOV/
 • Nemocnice Opočno – Zdravotní středisko změna disp. řešení objektu RTG /ÚT, ZT, VZT/
 • ZŠ Fr. Kupky čp. 433 Dobruška Stavební úpravy soc. zař. /ÚT, ZT, VZT/
 • Pekárna MARTA s.r.o. Dobruška Přístavba objektů garáží /ÚT, ZT, VZT/
 • SKATEPARK Ústí nad Orlicí inv. TEPVOS s.r.o. Ústí nad Orlicí /ZT, VZT/

Dále řada rodinných domů, penzionů, drobné úpravy provozoven, apod.

Rok 2010

 • KINO 70 v Dobrušce Stavební úpravy a přístavba /ÚT, ZT, VZT/
 • Bytový dům čp. 825-827 Na Budíně Dobruška Stavební úpravy /Posudek Zelená úsporám/
 • Bytový dům Na Příčnici 671, Dobruška Stavební úpravy /Posudek Zelená úsporám/
 • Bytový dům Na Příčnici 672, Dobruška Stavební úpravy /Posudek Zelená úsporám/
 • Přírodní divadlo Val, správní budova Stavební úpravy /ZT, VZT, ČOV/
 • Servis obaly s.r.o. Dobruškan /ÚT/ Vytápění dílenského provozu /ÚT/
 • Drážní objekt Český Těšín Revitalizace pracoviště /ÚT, ZT, VZT/
 • Gymnázium Dobruška Oprava  kanalizační přípojky /VK/
 • KVADRO v.o.s. Ústí n.O Novostavba provoz. budovy /ZT, ÚT, VZT/
 • Hala Lipovka Staveb. úpravy pilařské výroby /ZT, ÚT, VZT/
 • Čp.89 Val u Dobrušky Stavební úpravy /ZT, ÚT, VZT/
 • Minipivovar Česká Třebová Stavební úpravy, změna užívání /ÚT, ZT/
 • ZŠ Fr. Kupky v Dobrušce čp. 350 Zateplení budovy /VZT-reko střeš. vent./
 • Sběrný dvůr Česká Třebová, objekt obsluhy Novostavba /ZT, VZT/

Dále řada rodinných domů, penzionů, drobné úpravy provozoven, apod.

Rok 2009

 • Rodinný penzion Verměřovice Stavební úpravy, přístavba /ZT, ÚT, VZT/
 • Obytný soubor Lipovka ZTV – vodovod, kanalizace
 • Areál skladky EKO BI Česká Třebová Adm. budova /ÚT, ZT, VZT/
 • KREDO s.r.o. Solnice Průmyslová vzduchotechnika /VZT/
 • AGROSALONU „ŠEDIVEC“-KLAS Nekoř a.s. Přístavba servisní haly /VZT/
 • 6 RD Ledce ZTV – kanalizace, vodovod
 • Dětský domov se školou Kostelec n.O. Přístavba učeben a tělocv. /ÚT, VZT/
 • Řeznictví Jatky Dobruška Větrání střevárny a odvěšovny /VZT/
 • FÚ Kostelec n.O., ČR – Fin. Ředitelství /VK/ Oprava venk. kanalizace v areálu
 • ZŠ a MŠ Častolovice Rekonstrukce prostorů školy /ÚT, ZT, VZT/
 • Kompostárna VOSPOL Přepychy Venkovní vodovod
 • Střední škola Nové Město nad Metují Stavební úpravy objektu č.p. 1036  /TZB/
 • Rekonstrukce objektu bývalé Šatlavy č.p. 958 /TZB/
 • SEMANÍN č.p. 100 Stavební úpravy /ZT, ÚT, VZT/
 • TB EPOX s.r.o. Česká Třebová Prodejní sklad, k.ú. Parník, inv. /ZT, ÚT, VZT/

Dále řada rodinných domů, penzionů, drobné úpravy provozoven, apod.

Rok 2008

 • AZ SATELIT s.r.o. Hradec Králové Prodejní areál /ZT, VK/
 • Informační centrum Pec pod Sněžkou Novostavba /ZT, ÚT, VZT/
 • Bowling Kvasiny Novostavba /ÚT, ZT, VZT, VP, VK/
 • KBA-Grafitec s.r.o. DobruškaStavební úpravy adm. budovy /ZT, VZT, ÚT/
 • Fr.Šnábl – Truhlářství stavební úpravy, skladu řeziva /ÚT, ZT, VZT/
 • SERVISBAL OBALY s.r.o. Dobruška místnost prodeje, zasedačky a kanc. /VZT/
 • RABŠTEJN, Kostelec n.O. Rekonstrukce kulturního střediska /ZT, VK/
 • Bytové domy Bělotín – 15 BJ Novostavba /ÚT, ZT, VZT/
 • Synagoga Dobruška Stavební úpravy /ÚT, ZT, VZT/
 • Prodejna MARTA, Domašínská Dobruška Rozšíření  prodejny /ZT, ÚT, VZT/
 • Bowling, Horská chata sro. Deštné v O.H. Novostavba /ZT, VZT/
 • Elektra Janeček, Kostelec n.O. Přístavba objektu /ÚT, ZT, VZT/
 • AGRICO s.r.o. Týniště n.O. Přístavba servisní a skladovací haly /VZT, ZT/
 • Městský stadion Dobruška Přístavba šatnového objektu /ZT, VZT/
 • KBA-GRAFITEC s.r.o. Dobruška Školícího  středisko /ZT,ÚT,VZT/
 • Kuchyně, Střední škola Opočno Rekonstrukce /ZT, ÚT, VZT/
 • Bytový  dům  Ústí n.Orl. Stavební úpravy /ZT, ÚT, VZT/
 • Městské muzeum Dobruška Stavební úpravy objektu čp.45 /ÚT, ZT, VZT/
 • Gymnázium Dobruška Rekonstr.  sociálního zařízení /ZT, ÚT, VZT/
 • Spolkový dům čp. 187 Dobruška Staveb. úpravy /ZT, ÚT, VZT/
 • Hradecký písek – provoz PlačiceDočasná stav. hyg. zař., šaten /ÚT, ZT, VZT/

Dále řada rodinných domů, penzionů, drobné úpravy provozoven, apod.

Období 1997 – 2007

Působení v projekční kanceláři AG atelier s.r.o. Kostelec n.Orlicí jako samostatný projektant – technická zařízení budov

 • Bytový dům 20 BJ v DobrušceNovostavba /ZT, VZT/
 • Česká pošta Úpice Novostavba /ÚT, VZT, ZT/
 • ČS PHM Telč Novostavba /ÚT, VZT/
 • Diskontní prodejna COOP Dobruška Novostavba /ÚT/
 • Dům s pečovatel. službou  Jablonné n. Orl. Přístavba /ÚT, ZT, VZT/
 • Bytové domy 48 BJ, Javornická, Rychnov n. Kn. /ÚT, ZT, VZT, VK/
 • Bytový dům 58 BJ Kostelec nad Orlicí Novostavba /ZT, VZT/
 • Dům s pečovatelskou službou České Meziříčí Novostavba /ÚT, ZT, VZT/
 • Městská  knihovna v Dobrušce Rekonstrukce a přístavba /ÚT,ZT,VZT/
 • Diskontní prodejna PLUS Dobruška Novostavba /ÚT, ZT, VZT/
 • Motosport Kopecký, Kostelec nad Orlicí Novostavba /ÚT, ZT, VZT/
 • Inf. centrum a veřejné wc Obec Mutěnice Novostavba /ZT, VZT/
 • Základní škola Lipová Lázně Rekonstrukce a přístavba /ZT, ÚT, VZT/
 • Základní škola Pulická ul. V DobrušceNástavba a stav. úpravy /ÚT, ZT, VZT/
 • Bytové domy Přelouč Novostavba /ÚT, ZT, VZT/
 • Centrum reprodukčního zdraví, Kostelec n.O. Stavební úpravy /ÚT, ZT, VZT/
 • Diskontní prodejna PLUS Kostelec nad Orlicí Novostavba /ÚT/
 • Penzion LIPKA, Prostřední Lipka Stavební úpravy /ÚT, VZT, ZT, ČOV/
 • Tiskárna AG TYP  Kostelec n.O. Novostavba /ÚT, VZT, ZT/
 • Bytový dům 25 BJ Kostelec n.O. Novostavba /ZT, ÚT, VZT/
 • Dům s pečovatelskou službou+2BJ Dobruška Přístavba /ZT, ÚT, VZT/
 • Řadové rodinné domy Rychnov nad Kn. Novostavba /ZT, ÚT, VZT/
 • Česká pošta Choceň Oprava a modernizace /ÚT, VZT, ZT/
 • HUKUBAKR Choceň Oprava a přístavba /ZT, ÚT, VZT/
 • Penzion Mítkov, STARMON Choceň Dostavba areálu /ZT, VZT/
 • Česká pošta Svitavy Novostavba /ÚT, ZT, VZT/
 • Dětský domov Polička Novostavba /ÚT, ZT, VZT/
 • ZŠ Lázně Bohdaneč Rekonstrukce a přístavba /ZT, VZT/
 • Rekreační dům Jedlová Novostavba /ÚT, ZT, VZT/
 • Víceúčelový dům POPRAD Novostavba /ÚT, ZT, VZT/
 • Pavlinin dvůr v ŠumperkuRekonstrukce areálu /ÚT, ZT, VZT/
 • T.F.A.alfa s.r.o. Kostelec n.O. Přístavba administrativní části /ÚT, ZT, VZT/
 • KLINKER CENTRUM s.r.o. Kostelec n.O Budova pro obchod a služby /ÚT, ZT, VZT/
 • Obytný soubor Opočno Podzámčí 26 +12BJ Stavební úpravy /ZT, ÚT, VZT/
 • Dětský výchovný ústav Kostelec n.O. Přístavba internátu /ZT, ÚT, VZT/

Dále řada rodinných domů,penzionů, drobné úpravy provozoven, apod.